Podmínky užití webového rozhraní a GDPR

Nacházíte se na webovém rozhraní www.batnaradi.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost:

BAT NÁŘADÍ s.r.o.

se sídlem: Hroznětínská 406/5, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary
IČO: 643 61 161
DIČ: CZ64361161
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7091


Adresa pro doručování: BAT NÁŘADÍ s. r. o., Hroznětínská 406/5, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary

Telefonní číslo: +420 353 228 019 (centrála)
                          602 420 597 (mobil)
Kontaktní e-mail: info@batnaradi.cz

ID DS:  fppqrqp

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů: Michal Budka, e-mail: michal.budka@batnaradi.cz
 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.